VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Chương trình excel2latex chuyển đổi bảng trong Excel sang TeX

Posted by nhdien on 12/09/2013

1. Giới thiệu
Trong quá trình tìm hiểu để viết cuốn sách về bảng trong LaTeX có gặp nhiều phần mềm và gói lệnh trợ giúp làm biểu bảng. Dù sao đây cũng là công lao của nhiều tác giả tâm huyết về vấn đề này. Tôi đưa một số cách làm lên đây để các bạn tham khảo.
2. Bộ công cụ excel2latex
Các macro được lập trình bằng Visual Basic của Kirill Muller có tại địa chỉ
http://www.ctan.org/tex-archive/support/excel2latex/ hoặc
https://launchpad.net/excel2latex
Đây là tệp các Macro của Microsoft Excel, khi lấy về muốn dùng phải có bộ chương trình Microsoft Office đã cài sẵn. Bộ macro chỉ có 2 tệp
excel2latex.xla  gồm các hàm chuyển đổi bảng từ Excel sang LaTeX. Cài đặt nhấn đúp vào tệp này
readme.txt  Hướng dẫn sử dụng và thông báo bản quyền.
3. Sử dụng chương trình
1. Khi mở Excel và nhấn vào [Add-ins] sẽ thấy 2 Menu mới dành chuyển đổi bảng và LaTeX trong Excel.
excel2latex1

2. Tất cả những gì soạn trong Excel là bình thường và khi chuyển qua nhấn nút convert table to Latex và đặt tên cho tệp TeX.
excel2latex2Nhấn vào nút save to File: vidu3.tex và ta sử dụng được tệp này bằng cách đưa vào
vidu3.tex! hoặc chép nội dung vào như:

% Table generated by Excel2LaTeX from sheet ‘vidu3’
\begin{table}[htbp]
\centering
\caption{Add caption}
\begin{tabular}{rrrrr}
\toprule
& 150   & 90    & 140   &  \\
\midrule
100   & 3     & 7     & 4     & 400 \\
125   & 4     & 8     & 10    & 860 \\
155   & 7     & 19    & 9     & 1165 \\
100   &\textbf{0} &\textbf{0}&\textbf{100}&\textbf{}\\
125   &\textbf{35}&\textbf{90}&\textbf{0} &  \\
155   &\textbf{115}& \textbf{0}&\textbf{40}&\textbf{2425}\\
& 150   & 90    & 140   &  \\
\bottomrule
\end{tabular}%
\label{tab:addlabel}%
\end{table}%

One Response to “Chương trình excel2latex chuyển đổi bảng trong Excel sang TeX”

  1. dũng said

    thay oi,sao em copy file excel vao latex khong duoc.
    latex bao loi o cac dong \toprule,\midrule
    Trả lời
    Thiếu gói lệnh \usepackage{booktabs}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: