VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Chương trình Latable trợ giúp làm bảng

Posted by nhdien on 11/09/2013

1. Giới thiệu
Trong quá trình tìm hiểu để viết cuốn sách về bảng trong LaTeX có gặp nhiều phần mềm và gói lệnh trợ giúp làm biểu bảng. Dù sao đây cũng là công lao của nhiều tác giả tâm huyết về vấn đề này. Tôi đưa một số cách làm lên đây để các bạn tham khảo.
2. Chương trình Latable
Chương trình chuyên trợ giúp làm bảng của Alex Denisov từ năm 2001-2002 và 2007 được cập nhật một lần hiện có tại địa chỉ.
http://www.ctan.org/tex-archive/support/latable
Việc cài đặt không khó khăn khi lấy về mở tệp nén latable.zip vào thư mục nào đó ví dụ như c:\latable rồi nhấn vào tệp là chạy được tôi dùng với win 7 64bit vẫn chạy bình thường.
Để cho tiện có thể bạn làm shortcut để trên desktop để dùng thuận tiện hơn.Chương trình gồm 4 tệp chính
latable.chm đây là tệp hướng dẫn sử dụng, rất tiếc nhấn từ chương trình thì không gọi được tệp này.
latable.exe Chương trình chính.
licence.rtf  Tệp về bản quyền sử dụng.
readme.txt Tệp về phiên bản và địa chỉ.
3. Giao diện và sử dụng Latable
1. Khi làm bảng bạn đặt một tệp, chọn số hàng số cột khi làm tệp mới  và giao diện của Latable là
latable02. Với Menu và các thanh nút giống với Excel nên nhập liệu dễ dàng. Chọn vào mỗi ô rồi gõ số liệu vào
latable13. Bằng cách sử dụng Menu:
Edit–> Copy As LaTeX Code Bảng chuyển thành mã LaTeX trong bộ nhớ đệm. Khi đó ta có thể dán (paste) vào tệp TeX đang soạn như
\begin{tabular}{llll}
A & B & C & D \\
11 & 22 & 33 & 44 \\
a1 & b1 & c1 & d1 \\
11a & 22b & 33c & 44d \\
\end{tabular}
Cũng có thể xem mã LaTeX: View–>Code và như hình sau:
latable24. Bằng Menu ta có thể thêm hàng và cột hoặc xóa đi vào bất cứ vị trí nào của bảng.
Kể cả khung bảng cũng có thể đưa vào qua nút.
latable3Việc sử dụng chương trình dễ dàng.
\begin{tabular}{|l|l|l|l|}\hline
A & B & C & D \\ \hline
11 & 22 & 33 & 44 \\ \hline
a1 & b1 & c1 & d1 \\ \hline
11a & 22b & 33c & 44d \\ \hline
&  &  &  \\ \hline
\end{tabular}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: