VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Thực hành tính toán trong Maple

Posted by nhdien on 10/09/2013

biasachhocmapleNội  dung và mục lục bạn tìm ở đây.
Như chúng ta đã thấy qua các ví dụ trên việc giao tiếp và thực hiện theo ý đồ toán học của ta nhờ Maple khá dễ dàng. Tài liệu này gồm những hướng dẫn thao tác cơ bản sử dụng phần mềm, những đặc tính cơ bản, các chức năng tính toán chính của Maple. Thông qua hướng dẫn cụ thể người đọc có thể bước đầu sử dụng Maple giải một số bài toán thông thường hoặc tự kiểm tra các kiến thức phổ thông, toán cao cấp thông qua các ví dụ. Nội dung cơ bản này được trình bày trong Chương 1. Các lệnh tương tác với Maple, Chương 2. Maple với giải tích sơ cấp, Chương 3. Maple với đại số sơ cấp, Chương 4. Maple và đại số tuyến tính, Chương 5. được dành để giới thiệu các tính năng đồ họa trong không gian hai chiều và ba chiều, đây cũng là một trong các ưu điểm nổi bật của Maple. Chương 6. dành cho việc lập trình bằng ngôn ngữ Maple, Chương 7. là ứng dụng các chương trước để khảo sát gải phương trình vi phân và giải tích nhiều biến. Cuối cùng là các phụ lục về gói lệnh vẽ đồ thị (plots), gói lệnh đại số tuyến tính (LinearAlgebra), và danh sách các gói lệnh thường dùng.
Mỗi phần đều có công thức chung và sau đó là ví dụ cụ thể chia ra từng bước A, B, C…. Sau dấu > là bắt đầu lệnh còn các dòng sau đó là tiếp tục lệnh hoặc trong nhóm lệnh cùng thực hiện; kết quả là dòng cuối cùng của các dòng lệnh.
Tác giả sử dụng Maple 16 kiểm tra các lệnh và chương trình trong cuốn sách. Phần mềm Maple 16 phiên bản 32 bit chạy trên Windows 7 phiên bản 64 bit rất ổn định và tốt. Mọi trao đổi sai sót vàbình luận trên trang Web:
https://nhdien.wordpress.com.
Tôi cám ơn Lãnh đạo Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN Hà nội, Khoa Toán – Cơ – Tin học, ĐHKHTN Hà Nội đã tạo điều kiện cho tôi dạy môn “Thực hành tính toán” và thành lập các hội đồng kiểm định nội dung cuốn sách này. Tôi cũng cám ơn đồng nghiệp tại Trung tâm Tính toán Hiệu năng cao và các sinh viên học chuyên đề này để tạo nên cuốn sách.

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm  2013

One Response to “Thực hành tính toán trong Maple”

  1. Tâm said

    Em muốn mua sách này qua đường bưu điện. Xin thầy giúp em.
    Trả lời
    Chưa in ra đâu, chờ thời gian nữa, cám ơn bạn quan tâm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: