VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

VieTeX 3.1 và SumatraPDF

Posted by nhdien on 09/09/2013

Để tìm từ tệp TeX sang PDF và ngược lại PDF sang TeX các bạn xem bài:

SumatraPDF cho phép chỉ chạy 1 giao diện
VieTeX 3.0 và SumatraPDF trợ giúp xem và dịch ra PDF
Đã đến lúc VieTeX nâng cấp và có nhiều thay đổi. Vào tết năm nay sẽ nâng cấp thành bản 4.0 vì thay đồi rất nhiều. Nhưng các bạn dùng phiên bản 3.0 thì có thể dùng chức năng tìm trong SumatraPDF. Bạn chép vietex.zip ở đây về, chép đè lên vietex.exe và sau đó chạy chương trình vào option–>configuration và đặt ở mục 25 hoặc 31 như hình dưới đây với dòng lệnh thông số: -forward-search  <file> <line> , nhấn nút apply và Ok.
hinh311Sau đó dùng nút và các chức năng Menu để xem tệp PDF như bình thường.
Chú ý một văn bản nhiều tệp phải chọn main file tệp chính thì tìm ngược lại cũng như xuôi chính xác hơn.


 

One Response to “VieTeX 3.1 và SumatraPDF”

  1. bùi sang thọ said

    Vietex có kết hợp với Texlive được không thầy? Em thấy Texlive đầy đủ hơn miktex.
    Trả lời
    Tôi không dùng TeXLive, theo nguyên tắc dùng được vì phần soạn thảo thì không ảnh hưởng gì, phần liên kết giữa VieTeX và TeXLive thì đặt lại theo đường dẫn trong “Cấu hình” đặt chương trình như của MiKTeX.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: