VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Hướng dẫn làm trình chiếu bằng LaTeX

Posted by nhdien on 02/09/2013

Trong thời gian gần đây rất nhiều người đã soạn tài liệu ngành Toán, Lý và Hóa học bằng \LaTeX\ . Rất nhiều sinh viên, người học Cao học, Nghiên cứu sinh hoặc Báo cáo trong hội thảo, hội nghị cần tới Trang trình chiếu. Tôi chưa thấy một tài liệu nào ở ta viết về vấn đề này. Tôi soạn ra tài liệu này nhằm trợ giúp mọi người Làm Tài liệu trình chiếu bằng LaTeX. Với kinh nghiệm và mẫu có sẵn hiện nay tôi sẽ khuyên các bạn nên dùng các gói lệnh và các lệnh thích hợp cho các trang trình chiếu.

Bạn xem lời giới thiệu và mục lục sách ở đây.
Tôi tìm nhà xuất bản để in ra tài liệu này.

4 Responses to “Hướng dẫn làm trình chiếu bằng LaTeX”

 1. NMTuong said

  Chào Thầy.
  Nhờ thầy xem giúp em file trình chiếu này

  \documentclass[10pt,a4paper]{beamer}
  %\setbeamerfont*{frametitle}{size=\scriptsize,series=\bfseries}
  \usepackage{beamerthemeshadow}
  \usepackage[utf8]{vietnam}
  \usepackage{graphicx}
  \usepackage{amsmath,amsthm,amssymb}
  \usepackage{longtable}
  \useinnertheme{rounded}
  %\newtheorem{dn}{иnh ngh%𸮨 ngh
  %\newtheorem{dl}{иnh l񽥰ٮh l񠣨߽ng 1

  \begin{document}

  \frame{\frametitle{Mục đích}
  \hspace*{0.5cm} \textit{Trong chương này trình bày một số kiến thức tổng quan về hệ phương trình vi và lý thuyết tổng quát về phương trình vi phân tuyến tính}\\
  \hspace*{0.5cm} \textit{Sinh viên nắm được các cách giải và vận dụng vào giải bài tập}.\\
  \vspace*{0.3cm}
  \textbf{NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHƯƠNG}\\
  \vspace*{0.3cm}
  \hspace{1.5cm} \textbf{3.1 Một số khái niệm về hệ phương trình vi phân}.\\
  \vspace*{0.3cm}
  \hspace{1.5cm} \textbf{3.2 Đưa hệ phương trình vi phân về PTVP cấp cao}.\\
  \vspace*{0.3cm}
  \hspace{1.5cm} \textbf{3.3 Hệ phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất}.\\
  \vspace*{0.3cm}
  \hspace{1.5cm} \textbf{3.4 Hệ phương trình vi phân tuyến tính không thuần nhất}.\\
  \vspace*{0.3cm}
  \hspace{1.5cm} \textbf{3.5 Hệ phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất với hệ số hằng}.\\
  \vspace*{0.3cm}
  }
  \frame{\frametitle{Định nghĩa}
  \hspace*{0.5 cm} Hệ phương trình vi phân cấp một là hệ phương trình vi phân có dạng
  \begin{equation}
  \label{ct31}
  \left\{ \begin{gathered}
  {F_1}\left( {x,{y_1},{y_2},…,{y_n},\dfrac{{d{y_1}}}
  {{dx}},\dfrac{{d{y_2}}}
  {{dx}},…,\dfrac{{d{y_n}}}
  {{dx}}} \right) = 0 \hfill \\
  …………………………………………………….. \hfill \\
  {F_n}\left( {x,{y_1},{y_2},…,{y_n},\dfrac{{d{y_1}}}
  {{dx}},\dfrac{{d{y_2}}}
  {{dx}},…,\dfrac{{d{y_n}}}
  {{dx}}} \right) = 0 \hfill \\
  \end{gathered} \right.
  \end{equation}
  hay dạng giải ra đối với đạo hàm
  \begin{equation}
  \label{ct32}
  \left\{ \begin{gathered}
  \dfrac{{d{y_1}}}
  {{dx}} = {f_1}\left( {x,{y_1},…,{y_n}} \right) \hfill \\
  ………………………….. \hfill \\
  \dfrac{{d{y_n}}}
  {{dx}} = {f_n}(x,{y_1},…,{y_n}) \hfill \\
  \end{gathered} \right.
  \end{equation}
  Trong đó các hàm ở vế phải chỉ phụ thuộc vào $x,{y_1},….,{y_n}$ không phụ thuộc các đạo hàm thì hệ như vậy được gọi là \textit{\textbf{hệ chuẩn tắc}}.
  }

  \end{document}

  Khi em chạy trên vietex 2.8 (mitex 2.8) thì không sao, nhưng em cài lại Vietex 4.0 (miktex 2.9) máy báo
  ? pdflatex.EXE: Bad file descriptor
  texify: pdflatex failed for some reason (see log file).
  % Executed with errors?

  Thầy xem giúp em lỗi này cần sửa chỗ nào của file ạ?
  Em xin cảm ơn Thầy!
  Trả lời
  1. Tôi không có thời gian xem lỗi cho bạn được. Phiển bản MiKTeX 2.8 có beamer.cls đơn giản không chạt chẽ bằng MiKTeX 2.9 nên khi chuyển qua những bản cũ viết không chuẩn và làm các lệnh bằng tay thêm vào nhiều quá nó không chạy được, nhất là các lệnh điều khiển khoảng cách.
  2. Bạn lấy một cái mẫu mà tôi để trên web này chạy thử 1 màn hình và sau đó thêm vào dần dần (chép những phần trong bản cũ vào bản mới, có lỗi biết ngay). Không dùng đồ cũ nữa vì không tìm được lỗi đâu do lệnh mới đã khác gói cũ và họ đã sửa ta không làm gì được (trong lòng gói lệnh). Bạn dùng bản mới không khác cái cũ đâu chỉ có tốt hơn thôi kể cả VieTeX 4.0 cũng vậy.

 2. MinhHai said

  Mong thầy sẽ sớm cho ra mắt quyển sách này.

  • Ngọc Toàn said

   Em là người rất quan tâm đến cuốn sách.
   Nếu sách được xuất bản em sẽ mua ngay một cuốn và giới thiệu với những người khác.
   Trả lời
   Cám ơn tôi cố gắng thúc họ làm cho xong vì biên tập hơi lâu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: