VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

SumatraPDF cho phép chỉ chạy 1 giao diện

Posted by nhdien on 31/08/2013

1. Đặt để SumatraPDF chỉ hiện 1 giao diện

Phiên bản mới SumatraPDF có cải tiến rất nhiều:
1 Chương trình có thể đọc được các tệp ps, eps, pdf, dejavu,….
2 Mở rộng đặt cấu hình, trong đó ta có thể đặt mở một tệp chỉ hiện giao diện duy nhất như sau:
Cài đặt–>Advances Option
sẽ mở tệp SumatraPDF-settings.txt
Tại dòng có chữ ReuseInstance =  gõ vào true thay cho false.
sumatra3Ghi lại và đóng lại là xong.
Từ đây dịch bất cứ cách nào cũng chie hiện một giao diện cho tệp đó. Còn tệp khác cũng tương tự như vậy.
Bạn vào đây để lấy bản mới nhất.
http://blog.kowalczyk.info/software/sumatrapdf/free-pdf-reader.html

2. Tìm từ tệp TeX vào trong tệp PDF

Lần trước tôi đã chỉ ra cách đặt để tìm ngược từ SumatraPDF vào chương trình VieTeX. Cài đặt ngược lại tôi đã thực hiện được trong VieTeX 3.0, từ Tệp đang mở tệp TeX có thể tìm được trong SumatraPDF tệp đó. Việc quay đi và quay lại giữa TeX và PDF dễ dàng và tôi đã cài vào VieTeX 3.0, rất thú vị khi sử dụng TeX.

sumatra4Ngoài ra tìm kiếm ngay trên giao diện của sumatraPDF rất dễ dàng.
Bài lần trước về sumatrPDF

One Response to “SumatraPDF cho phép chỉ chạy 1 giao diện”

 1. Tyelpion said

  Thầy có thể hướng dẫn chi tiết cách cài đặt để tìm kiếm từ TeX sang PDF không ạ? Em đã thử nhiều cách nhưng vẫn không làm được.
  Cám ơn thầy nhiều.
  Trả lời
  Rất tiếc phiên bản hiện tại thì không đặt thông số để nó chạy được trong VieTeX. Về nguyên tắc thì dòng lệnh là:
  SumatraPDF.exe -forward-search .tex .pdf
  nên không đặt được phiên bản hiện tại, phiên bản tới tôi đã lập trình 1 chút và chạy rất tốt cả open file lẫn main file.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: