VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Lệnh tác dụng trên ký tự và ký hiệu trong môi trường toán

Posted by nhdien on 30/08/2013

Một số lệnh tác dụng trên ký tự trong môi trường Toán.

Bạn xem chi tiết ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: