VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

CHỮ THÂN RỖNG VÀ NỔI

Posted by nhdien on 29/08/2013

Rất tiếc chương trình đọc của web không hiện được chữ rỗng và nổi hoàn hảo. Khi các bạn chạy thử sẽ thấy rất đẹp.

Bạn xem chi tiết ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: