VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

algorithm2e.sty – gói lệnh biểu diễn thuật toán (1)

Posted by nhdien on 27/08/2013

Gói lệnh thể hiện các thuật toán, có tại địa chỉ
http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/algorithm2e/
Tác giả của gói lệnh là  Christophe Fiorio. Gói lệnh tuyệt vời với nhiều công dụng thường thấy khi soạn thảo thuật toán.
Bạn xem kỹ ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: