VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh tablefootnote.sty làm chú thích trong bảng

Posted by nhdien on 24/08/2013

Hãy đưa vào phần đầu lệnh \usepackage{tablefootnote}
http://ctan.mackichan.com/macros/latex/contrib/tablefootnote/
Đây là phiên bản  do H.-Martin Munch thực hiện.
Bạn xem chi tiết ở đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: