VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Làm sơ đồ khối bằng gói lệnh TikZ.sty

Posted by nhdien on 20/08/2013

Bài trước dùng gói lệnh flowchart.sty để vẽ sơ đồ khối. Gói lệnh đó đã dựa trên gói lệnh TikZ.sty và đặt lại lệnh để thực hiện dễ dàng.
Bài này ta dùng lệnh trực tiếp của gói lệnh TikZ.sty khi đó ta có thể tự làm ra các gói lệnh làm sơ đồ khối như mong muốn.
Bạn xem ở đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: