VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh flowchart.sty làm sơ đồ khối thuật toán

Posted by nhdien on 19/08/2013

Gói lệnh do Adrian P. Robson viết có tại địa chỉ
http://www.ctan.org/tex-archive/graphics/pgf/contrib/flowchart
Gói lệnh làm sơ đồ khối chuẩn

Bạn xem tại đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: