VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh colortbl.sty tô mầu bảng

Posted by nhdien on 16/08/2013

Trước đây gói lệnh này viết chung với gói lệnh color.sty, vì tầm quan trọng của gói lệnh tôi tách riêng để tra cứu sau này tiện hơn. Bài color.sty và colortble.sty

Gói lệnh colortbl.sty do David Carlisle viết nhằm tô mầu các hàng và cột.

Bạn xem tại đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: