VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh tabulary.sty tính độ rộng và chiều cao cột bảng thích hợp

Posted by nhdien on 15/08/2013

Gói lệnh tabulary.sty do David Carlisle viết nhằm mục đích tự động tính độ rộng các cột và chiều cao các cột để tiết kiệm mặt giấy nhất.

Bạn xem tại đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: