VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh parcolumns.sty – Làm các cột văn bản song song

Posted by nhdien on 30/06/2013

Gói lệnh được thiết kế làm các cột văn bản song song theo từng đoạn. Gói lệnh này trong  bộ gói lệnh của tác giả Jonathan Sauer. Hãy đưa vào phần đầu lệnh \usepackage{parcolumns}

http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/sauerj

Tìm kiếm các lệnh trong gói lệnh đã có trong MiKTeX.

Bạn xem chi tiết ở đây.

2 Responses to “Gói lệnh parcolumns.sty – Làm các cột văn bản song song”

 1. nguyễn mạnh hà said

  thầy ơi cho e hỏi một tý ạh!
  Em đã khai báo độ rộng của hai cột như thế này rồi tại sao nó ko chay ạh
  \begin{parcolumns}[sloppyspaces,widths=1=10cm, widths=2=6cm]{2}
  \colchunk{a) $2x\left(2x-1\right)^2-3x\left(x+3\right)\left(x-3\right)-4x\left(x+1\right)^2$}
  \colchunk{\it Đáp số: $x^3-16x^2+25$.}
  \end{parcolumns}
  Các trường hợp khác thì vẫn chạy bình thường ạh. E cảm ơn thầy!
  Trả lời
  Có lẽ đối số tùy chọn chưa đúng xem lại xem, bỏ bớt tùy chọn đi. Có thể bạn sai trước môi trường này xem lại trước nó.

  • nguyễn mạnh hà said

   e đã làm đc rồi thầy ạh, ko phải như thế mà mà là:
   \begin{parcolumns}[sloppyspaces,colwidths={1=10cm},colwidths={2=6cm}]{2}
   \colchunk{a) $2x\left(2x-1\right)^2-3x\left(x+3\right)\left(x-3\right)-4x\left(x+1\right)^2$}
   \colchunk{\it Đáp số: $x^3-16x^2+25$.}
   \end{parcolumns}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: