VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh subfigure.sty tổ hợp đặt vị trí hình và bảng

Posted by nhdien on 18/05/2013

Hãy đưa vào phần đầu lệnh  \usepackage[<tùy chọn=””>]{subfigure}

http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/subfigure

Đây là phiên bản  do Steven Douglas Cochran thực hiện.

Xem chi tiết tại đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: