VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh uni.sty – thể hiện gói phông universa

Posted by nhdien on 01/05/2013

Hãy đưa vào phần đầu lệnh  \usepackage{uni}

http://www.ctan.org/tex-archive/fonts/universa

Gói lệnh đã có trong MiKTeX với tên universa. Đây là phiên bản 2.0 do Christian Holm thực hiện. Nguyên thể do  Herbert Bayer, dùng để làm văn bản giảng dạy.

Tôi thử chạy phông này bằng gói lệnh của tôi vntext.sty với mã OT1 mà các bạn đang đọc đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: