VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Giao diện mầu mới của lớp beamer.cls

Posted by nhdien on 22/04/2013

Georg Strasser mới đưa lên giao diện mới lớp beamer.cls . Hiện tôi đang khảo sát các trang trình chiếu nên đưa lại. Bạn vào

http://www.ctan.org/pkg/beamertheme-upenn-bc
lấy về thử xem nhé. Tôi thử cài dấu Tiếng Việt mới trong gói lệnh beamer.cls rất đẹp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: