VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lện pdfscreen.sty làm giao diện trình chiếu

Posted by nhdien on 20/04/2013

Tôi biết một số bài về gói lệnh này, nhưng ở đây tôi làm lại dựa vào hướng dẫn mới nhất của gói lệnh. Đồng thời thử nghiệm với gói lệnh cài dấu tiếng Việt mới.
Bạn lấy hướng dẫn ở đây.pdfscreenhelp


Bạn xem bài thơ tôi thích:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: