VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Dùng fancybox.sty để làm trang bìa luận án

Posted by nhdien on 15/04/2013

Một số mẫu bìa dùng gó lệnh fancybox.sty tôi đã làm. Bạn cần lấy về

Bạn xem và lấy chi tiết ở dây, chỉ có tệp PDF là đủ.

One Response to “Dùng fancybox.sty để làm trang bìa luận án”

  1. Hoàng Đình Hợi said

    thầy cho em hỏi, em dùng gói lệnh fancybox rồi nhưng khi chạy thì nó báo lỗi file ” fancybox.sty” not found, thầy cho em cách sửa với ạ.
    Trả lời
    nạp gói lệnh vào. Giống như nạp gói cài dấu tiếng Việt đã hướng dẫn trong tài liệu hướng dẫn dùng Vietex 4.0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: