VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

bookhands – Một tập hợp phông làm sách cũ của Đức

Posted by nhdien on 03/04/2013

Bộ phông có trong thư mục

http://www.ctan.org/tex-archive/fonts/bookhands

Trong MiKTeX cũng có bộ phông này, bạn có thể nạp vào tự động từ đó.

Bạn xem chi tiết ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: