VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

tcolorbox.sty – Tạo khung nội dung văn bản hoặc công thức toán

Posted by nhdien on 09/03/2013

Gói lệnh do Thomas F. Sturm,

http://www.ctan.org/pkg/tcolorbox

Trong MiKTeX đã có gói lệnh này.

Bạn xem ở đây.

One Response to “tcolorbox.sty – Tạo khung nội dung văn bản hoặc công thức toán”

  1. Thọ Bùi said

    Để làm một khung có độ dài ở hai trang dùng lệnh gì vậy thầy ? Em cảm ơn.
    Trả lời
    Không có khung hai trang, làm trang một thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: