VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Thăm chùa Dâu và Đền Đô đầu xuân

Posted by nhdien on 04/03/2013

Hàng năm cứ sau Tết, Hội Toán học Tổ chức Du xuân Điển có đi theo và năm nay đến Chùa Dâu và Đền Đô. Các bạn có thể tìm trên mạng ý nghĩa của 2 di tích lịch sử này.

Chùa Dâu 2/3/2013 (I)

Chùa Dâu 2/3/2013 (II)

Đền đô (I)

Đền đô (II)

An trưa Hội toán học

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: