VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Câu đối Tết

Posted by nhdien on 03/02/2013

Một thử nghiệm lấy phông các mã khác nhau vào TeX cho tiếng Việt. Bạn xem các câu đối nhé
Bạn xem tại đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: