VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

VieTeX 3.0 Chúc mừng năm mới 2013

Posted by nhdien on 31/12/2012

Thế là một năm đã qua, bản VieTeX 3.0 đã được gần năm. Trước tiên tôi chúc các bạn sử dụng TeX có ghé qua trang này mạnh khỏe và may mắn, hạnh phúc.
Nhiều bạn vẫn lưu luyến với VieTeX 2.9, lý do là quen quá, bản VieTeX 3.0 có chút thay đổi chọn đầu ra khi dịch vì bây giờ chỉ còn 1 nút chứ không phải 2 nữa. Thực ra VieTeX 3.0 không thay đổi gì chỉ là cùng 1 nút khi đã xác định đầu ra DVI hoặc PDF. Cái này có lợi nhiều thứ khác nữa trong các loại biên dịch như Biên dịch theo lựa chọn, biên dịch theo tổ hợp, ….
1. Ngay trên tiêu đề đã biết chương trình dịch ra loại nào khi thấy *.tex=>PDF là dịch ra PDF, còn *.tex=>DVI là dịch ra DVI.
2. Đổi 2 chức năng này thế nào? bằng cách nhấn vào nút chó chữ [DVI/PDF] hoặc Menu: Execute->Output File Format(DVI/PDF) có dấu check là ra DVI và không thì ra PDF.
3. Sau đó nhấn vào nút dịch sẽ như là các phiên bản cũ.
Phiên bản VieTeX 3.0 tốt hơn về mọi mặt và có nhiều chức năng hơn, bạn xem “Hướng dẫn sử dụng VieTeX 3.0” sẽ thấy.
Năm nay sẽ không có phiên bản mới vẫn 3.0 khá đầy đủ như vậy, tôi vẫn theo dõi các chương trình khác và sửa các chi tiết trong VieTeX 3.0 nhưng rất nhỏ, hẹn đầu năm 2014 sẽ có phiên bản mới.
Thời gian tới tôi sẽ đưa ra 2 tệp từ điển mà VieTeX 3.0 đã có và sử dụng được, hiện nay tôi đang dùng làm sách rất tốt:
– Từ điển Toán học Anh việt 17000 từ.
– Từ điển câu mẫu tiếng Anh trong toán học 1000 mệnh đề.
Công bố gói lệnh dùng mọi loại phông cho tiếng Việt mà năm qua tôi đã đưa lên rất nhiều bài cụ thể về gói lệnh nhất là về thư pháp tiếng Việt.
Chúc mừng năm mới.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: