VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

VieTeX 3.0 và SumatraPDF trợ giúp xem và dịch ra PDF

Posted by nhdien on 26/12/2012

Làm thế nào khi từ tập PDF nhấn đúp trở về tập TeX và sau đó biên dịch mở lại tệp PDF chỉ có một? vì hiện nay mỗi lần dịch TeX mở lại PDF là một bản mới, vị trí trang lại phụ thuộc vào bản mở trước đó rất bất tiện?
A. Từ phiên bản VieTeX 3.0 tôi đã đặt thông số sao cho khi sử dụng PDF thì nhấn đúp vào vị trí coa thể quay về tập TeX đúng vị trí. Nếu bạn chưa thực hiện được hãy kiểm tra trong PDF như sau:
1. Mở PDF với một tệp nào đó và;
2. Menu: Setting -> Options;
3. Giao diện tùy chọn và gõ vào dòng cuối cùng như;
hinhpdf1

Dòng cuối cùng là “C:\vietex\vietex.exe” %f -line:%l

B. Mỗi lần dịch từ TeX sang PDF thì lại mở một cửa sổ mới với vị trí xem ở trước khi ta nhấn đúp quay về TeX nên rất không tiện vì trong tệp TeX đã ở vị trí khác rồi.

Cách làm sau đây làm cho PDF chỉ hiện một cửa sổ duy nhất và trùng với vị trí nhấn đúp trong PDF và cả trong tệp TeX sau khi ta dịch lại. Trong chương trình VieTeX 3.0 mở một tệp nào đó:
1. Đặt biên dịch theo chế độ tổ hợp và chọn đầu ra
Menu: execute->choose compile combination->choose more combination
2. Giao diện  tổ hợp như hình
hinhpdf2

Quan trọng là chọn: LaTeX+View (DVI/PDF) và SumatraPDF.

Chú ý trước đó ta đã chon đầu ra là PDF bằng:
excute->Output File Format (DVI/PDF).
Có dấu check là là đầu ra DVI, không có dấu gì là đầu ra PDF.

C. Đặt lại đường dẫn cho SumatraPDF trong VieTeX như hình
hinhpdf3
D. Biên dịch.Dịch tổ hợp bằng F4 hoặc nhấn nút ở hàng thứ hai như hai mảnh khớp. Mỗi lần chỉ có 1 cửa sổ cho Window.

One Response to “VieTeX 3.0 và SumatraPDF trợ giúp xem và dịch ra PDF”

  1. lê văn vĩ said

    Thưa thầy em cũng làm giống như thầy hướng dẫn nhưng khi dịch sang pdf nó vẫn cứ mở cửa sổ mới là bị làm sao hả thầy. em cảm ơn thầy nhiều
    Trả lời
    Dịch bằng nút bao giờ cũng mở mới. Chỉ có dịch bằng tổ hợp, phím tắt F4 thì mới không mở cửa sổ mới.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: