VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Trang web CTAN có giao diện mới

Posted by nhdien on 13/12/2012

Nhóm phụ trách CTAN ra thông báo CTAN có giao diện mới với định hướng Tìm kiếm, Chủ đề, Thân thiện với người dùng TeX. Nội dung thông báo
Some of the features of the new site are:
* Informative landing page
* Improved upload form with forwarding to the master hosts
* Browsing of the CTAN tree
* Listing, registering and monitoring of the CTAN mirrors
* Browsing the Catalogue (packages, authors, topics)
* Availability of different skins to suit your taste
Địa chỉ mới  (địa chỉ trang cũ vẫn có giá trị với giao diện cũ)
http://www.ctan.org/
Tôi đã thử, cách bố trí của CTAN mới tốt hơn, rõ ràng hơn và định hướng người dùng TeX. Bên cạnh trang web của tôi cũng nối trực tiếp với địa chỉ này.

Cám ơn những người phụ trách CTAN!

One Response to “Trang web CTAN có giao diện mới”

  1. […] Trang web CTAN có giao diện mới […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: