VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

qsymbols.sty – Gói lệnh dùng dấu nháy và dấu nháy kép làm lệnh

Posted by nhdien on 07/12/2012

Gói lệnh qsymbols.sty dùng dấu nháy và dấu nháy kép làm lệnh, có tại

http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/qsymbols

Tác giả đang quản lý gói lệnh là Kristoffer H.~Rose.
Xem chi tiết tại đây.

One Response to “qsymbols.sty – Gói lệnh dùng dấu nháy và dấu nháy kép làm lệnh”

  1. […] qsymbols.sty – Gói lệnh dùng dấu nháy và dấu nháy kép làm lệnh […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: