VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

MdSymbol.sty – Gói lệnh đầy đủ ký hiệu toán

Posted by nhdien on 06/12/2012

Gói lệnh MdSymbol.sty các ký hiệu của toán học hơn cả amsmath.sty có tại

http://tug.ctan.org/tex-archive/fonts/mdsymbol/

Tác giả đang quản lý gói lệnh là Sebastian Schubert.

Bạn xem chi tiết tại đây.

One Response to “MdSymbol.sty – Gói lệnh đầy đủ ký hiệu toán”

  1. […] MdSymbol.sty – Gói lệnh đầy đủ ký hiệu toán […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: