VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Nhấn đúp trong SumatraPDF quay về VieTeX tệp nguồn

Posted by nhdien on 01/12/2012

Một số bạn hỏi cài đặt để Từ sumatraPDF quay về tệp TeX trong VieTeX, sau đây là cách cài đặt và nhận dang cài đúng.
1. Mở một tệp PDF bằng sumatraPDF và thực hiện
2. Chọn Menu: [Cài đặt]->Tùy chọn ra
3. Màn hình mới
sumatra1
4. Dòng cuối cùng là
“C:\vietex\vietex.exe” %f -line:%l
Chú ý. Để quay lại được không dùng thư mục và tệp có tên có ký hiệu trắng ở trong.
5. Đóng sumatraPDF và dịch lại tệp TeX bằng cách thẳng từ TeX ra PDF.
6. Nhấn đúp dòng cần quay lại trong sumatraPDF sẽ như ý là được.

One Response to “Nhấn đúp trong SumatraPDF quay về VieTeX tệp nguồn”

  1. […] Nhấn đúp trong SumatraPDF quay về VieTeX tệp nguồn […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: