VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Địa chỉ hòm thư trao đổi: nvvietex@gmail.com

Posted by nhdien on 23/11/2012

Bắt đầu từ 21/11/2012 địa chỉ Mail trường tôi hạn chế gửi đến nhất là những địa chỉ có đuôi  @gmail.com, vì vậy nhiều bạn gửi cho tôi tại địa chỉ huudien@vnu.edu.vn sẽ bị từ chối và nhận lại.
Do vậy từ bây giờ các bạn gửi vào hòm thư: nvvietex@gmail.com

Xin các bạn thông cảm sự thay đổi này.

One Response to “Địa chỉ hòm thư trao đổi: nvvietex@gmail.com”

  1. […] Địa chỉ hòm thư trao đổi: nvvietex@gmail.com […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: