VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Trang Web về TeX của Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

Posted by nhdien on 30/10/2012

Nhằm trợ giúp sinh viên Toán, Lý, Hóa,… soạn luận văn bằng LaTeX và hướng dẫn sử dụng, cài đặt TeX trong trường, Đại học Giáo dục mở trang web về TeX với sự cập nhật và giải đáp thắc mắc do PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn
tuannm@hus.edu.vn

PGS. TS. Nguyễn Hữu Điển
huudien@vnu.edu.vn
1. Trang web mới khởi động còn rất nhiều thiếu sót sẽ được bổ sung dần theo thời gian.
Bạn vào tại đây
2. Trong đó có CD MiKTeX 2.9 tôi đã đóng gói và các bạn lấy về thuận tiện.
Còn nguyên gốc ở:
Muốn lấy MiKTeX 2.9 các bạn vào CTAN nơi chứa gốc để lấy:
http://www.ctan.org/tex-archive/systems/win32/miktex/setup
Lấy tập nhỏ cài đặt tương ứng với bản gói lệnh.(chỉ có 1 tệp thôi)
http://www.ctan.org/tex-archive/systems/win32/miktex/tm/packages
Có hàng trăm tệp nhỏ, kiên trì lấy từng tệp cho đầy đủ nhé.

One Response to “Trang Web về TeX của Đại học Giáo dục, ĐHQGHN”

  1. […] Trang Web về TeX của Đại học Giáo dục, ĐHQGHN […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: