VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh mhequ.sty – phương trình nhiều cột có nhãn

Posted by nhdien on 15/10/2012

Gói lệnh mhequ.sty tại địa chỉ

http://ctan.megagod.net/tex-archive/macros/latex/contrib/mhequ/

Tác giả của gói lệnh là Martin Hairer.
Xem chi tiết ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: