VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh cute.sty – Trang hai cột đưa vào một cột

Posted by nhdien on 02/10/2012

Gói lệnh cuted.sty tại địa chỉ

http://ctan.megagod.net/tex-archive/macros/latex/contrib/sttools/index.html

Tác giả của gói lệnh là Sigitas Tolu\v sis.

Xem chi tiết

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: