VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh abraces.sty – cải tiến làm móc trên và móc dưới

Posted by nhdien on 25/09/2012

Gói lệnh abraces.sty làm các dạng móc khác nhau, tại địa chỉ

http://ctan.megagod.net/tex-archive/macros/latex/contrib/abraces/

Tác giả của gói lệnh là Werner Grundlingh.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: