VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh footmisc.sty – chỉnh ký hiệu và định dạng chú thích đưa ra

Posted by nhdien on 24/09/2012

Gói lệnh này đưa ra một số dạng số trích dẫn có cả số và tên tác giả. Tại địa chỉ

http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/footmisc/

Tác giả của gói lệnh là Robin Fairbairns


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: