VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (8)

Posted by nhdien on 15/09/2012

Một số câu hỏi quan trong các bạn đã hỏi và có trả lời.

Bạn xem chi tiết ở đây.

One Response to “Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (8)”

  1. Minh Thành said

    tạo căn lớn hơn bình thường
    Trả lời
    Dùng các lênh phong {\large ….} hoăc \Large, \huge,….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: