VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh ecltree.sty làm biểu đồ cây

Posted by nhdien on 10/09/2012

Hideki ISOZAKI đã viết gói lệnh này có địa chỉ tại

http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/eclbip

Gói lệnh nhằm mục đích xây dựng cây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: