VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh changes.sty đánh dấu chỗ sửa, xóa và thay thế trong văn bản

Posted by nhdien on 08/09/2012

Ekkart Kleinod đã viết gói lệnh này  có địa chỉ tại

http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/changes/

Mục đích chính của gói lệnh là thay đổi các cụm từ trong văn bản như thêm, xóa, thay thế.

Bạn xem ở đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: