VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Câu hỏi sử dụng UniKey và dùng nó gõ văn bản TeX

Posted by nhdien on 07/09/2012

Bộ gõ tiếng Việt vô cùng quan trọng khi soạn thảo tài liệu. Tài liệu này gồm 2 phần, phần thứ nhất hoàn toàn là của  Phạm Kim Long, tác giả của bộ gõ Unikey, tôi cố gắng đưa nguyên trạng ở đây vì không những soạn cho văn bản TeX mà tất cả các văn bản khác nói chung. Phần còn lại tôi liệt kê một số câu hỏi dùng Unikey soạn thảo văn bản TeX trong VieTeX.

Xem chi tiết ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: