VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh chapterfolder.sty tổ chức thư mục biên dịch tài liệu lớn

Posted by nhdien on 04/09/2012

Mathieu Boretti đã viết gói lệnh này  có địa chỉ tại

http://ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/chapterfolder

Mục đích chính của gói lệnh là lấy tài liệu theo cấu trúc thư mục để gom lại làm một.

Sách như ví dụ của bài trên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: