VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh pagenote.sty gom chú thích ra một trang riêng

Posted by nhdien on 31/08/2012

Tác giả Peter Wilson, Herries Press và người vận hành hiện nay: Will Robertson tại

http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/pagenote

Mục đích chính của gói lệnh là làm trang chú thích riêng theo chương hoặc là đoạn của văn bản.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: