VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

pfnote.sty, fnpos.sty và dblfnote.sty tập hợp gói lệnh chú thích

Posted by nhdien on 30/08/2012

Tác giả  Hiroshi Nakashima đã viết 3 gói lệnh tại

http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/yafoot/

Các gói  pfnote.sty đánh số chú thích theo trang; fnpos.sty  quản lý vị trí của chú thíchvà dblfnote.sty chú thích trong văn bản hai cột.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: