VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh fancyvrb.sty làm môi trường nguyên mã văn bản trong LaTeX

Posted by nhdien on 28/08/2012

Timothy Van Zandt  đã viết gói lệnh này  có địa chỉ tại

http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/fancyvrb/

Mục đích chính của gói lệnh là các dạng của môi trường giữ nguyên mã nguồn.

Xem chi tiết ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: