VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh verbatim.sty giữ mã nguồn văn bản trong bộ tools của LaTeX

Posted by nhdien on 26/08/2012

Rainer Schöpf, Bernd Raichle và Chris Rowley đã viết gói lệnh này trong bộ tools của LaTeX có địa chỉ tại

http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/required/tools/

Mục đích chính của gói lệnh là khắc phục một số nghược điểm của môi trường verbatim. Ngoài ra còn cung cấp thêm verbatim* và môi trường comment.

Xem chi tiết ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: