VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh verbatimbox.sty thể hiện các phần trang văn bản trong bộ tools của LaTeX

Posted by nhdien on 25/08/2012

Một gói lệnh có tại địa chỉ

http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/verbatimbox/

Mục đích chính của gói lệnh là ghi lại nội dung trong môi trường verbbox rồi lấy ra sử dụng tại vị trí khác nhau của văn bản với giữ nguyên định dạng.

Bạn xem chi tiết ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: