VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh bm.sty làm đậm ký tự và ký hiệu toán trong bộ tools của LaTeX

Posted by nhdien on 21/08/2012

David Carlisle đã viết gói lệnh này trong bộ tools của LaTeX có địa chỉ tại

http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/required/tools/

Gói lệnh kết hợp và bổ sung một số thiếu sót của gói lệnh khác.

Xem chi tiết ở đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: