VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh bold-extra.sty làm đậm ký tự kiểu đánh máy

Posted by nhdien on 18/08/2012

Robin Fairbairns có đặt gói lệnh bold-extra.sty tại

http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/bold-extra

Gói lệnh lấy phông tại  \~{}/fonts/cm/mf-extra/bold mục đích thêm vào cái còn thiếu trong LaTeX đó làm đậm các ký tự kiểu đánh máy.

Xem chi tiết ở đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: