VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

beton.sty dùng phông của cuốn “Concrete Mathematics”

Posted by nhdien on 14/08/2012

Phông Concrete Roman được thiết kế bởi  Don Knuth cho cuốn sách  “Concrete Mathematics”, được viết từ  Graham and Patashnik. Knuth chi thiết kế phông văn bản, vì sách dùng phông  Euler cho ký hiệu toán. Sách nguyên bản soạn bằng Plain TeX, vì vậy thêm gói định nghĩa gkpmac.tex có trên CTAN.

Những gói lệnh  beton.sty, concmath.sty, và ccfonts.sty là gói lệnh  LaTeX chuyển đổi ký tự văn bản từ  Computer Modern phông sang  Concrete phông. Các gói lệnh  beton và ccfonts cũng làm tăng thích hợp giá trị mặc định của khoảng cách dòng \verb!\baselineskip! với phông  Concrete.

Bạn xem chi tiết ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: