VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

romannum.sty chuyển đổi chữ số sang chữ số La Mã

Posted by nhdien on 13/08/2012

Các tác giả Peter Wilson, Herries Press, bây giờ là : Will Robertson đưa ra gói lệnh này nhằm đánh số La Mã các số đếm như chapter, section,… Gói lệnh có tại địa chỉ

http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/romannum/

Sau đây là một số chức năng chủ yếu cảu gói lệnh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: